Kontaktujte nás

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost FAMTENTS & RENTS s.r.o. dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je pro nás důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a že máte nárok požádat o informace, které si o Vás evidujeme, případně o jejich opravu či výmaz. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit. Se svými dotazy ohledně ochrany osobních údajů se můžete obrátit buď na e-mailovou adresu info@famtents.com nebo na někoho z našeho týmu na adrese Korycany 12, 277 45 Úžice. 

 

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Dodržujeme co nejvhodnější technická a organizační opatření, abychom data co nejlépe chránili. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas, nebo kde tento účel definuje zákon. K Vašim osobním údajům nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat (odesílání v rámci formuláře apod.) Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti SATT a.s., IČO: 60749105, se sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1592.

 

Právo na informace o zpracovávaných údajích

Vaším právem je požádat nás o informaci, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma do 30 dnů od podání žádosti, v mimořádných situacích pak nejpozději do 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali předem. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. 

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem ve smyslu ZOOÚ, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat na základě příslušné zpracovatelské smlouvy také třetí strany, jejichž seznam Vám na vyžádání můžeme předložit.

Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů či osoby (například dopravce nebo další osoby podílející se na splnění smlouvy a našich povinností), pouze však v rozsahu, který je nutný pro splnění smlouvy. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Osobní i další získané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

 

Právo na vymazání osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše údaje, které jsme získali buď skrze nějaký obchodní kontakt nebo třeba skrze formulář pro rozesílání newsletteru, máte právo nás kdykoli požádat o jejich vymazání. Právo na výmaz se nevztahuje na údaje zpracovávané v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů.

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

 

Soubory protokolů na našich webových stránkách

Pokud navštívíte naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  •  vaše IP Adresa;

  • otevíraná stránka našeho webu;

  • kód odpovědi http;

  • identifikace Vašeho prohlížeče.

Tyto informace uchováváme po dobu 1 roku a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.

 

Použití cookies a dalších technologií měření

Společnost FAMTENTS & RENTS s.r.o., a její marketingoví, analytičtí a technologičtí partneři používají určité sledovací a měřicí technologie (například cookies, webové signály, pixely, značky a skripty). Tyto technologie se používají k průběžné údržbě, poskytování a zlepšování našich služeb a zajištění lepšího dojmu našim návštěvníkům, našim uživatelům a jejich uživatelům. Díky těmto technologiím jsme například schopni uchovávat a sledovat předvolby a ověřené relace našich návštěvníků a uživatelů, lépe zabezpečovat naše služby, zjišťovat technické problémy, uživatelské trendy a efektivitu kampaní, sledovat a zlepšovat celkové poskytování našich služeb.

Upozorňujeme, že služby třetích stran umisťující soubory cookies nebo využívající jiné měřicí technologie prostřednictvím našich služeb se mohou řídit vlastními zásadami sběru a ukládání informací. Na tyto postupy se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů a nemáme nad nimi žádnou kontrolu. 

 

Soubory cookies: Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost. Aby některé z těchto technologií správně pracovaly, musí se na vaše zařízení stáhnout a uložit malý datový soubor (tzv. „cookie“). Ve výchozím nastavení používáme několik trvalých souborů cookies pro účely ověřování relace a uživatele, zabezpečení, uchování předvoleb uživatele (např. výchozího jazyka a nastavení), stability spojení (např. pro nahrávání médií, používání funkcí elektronického obchodu apod.), sledování výkonnosti našich služeb a marketingových kampaní, obecně pak za účelem poskytování a zlepšování našich služeb.

Chcete-li kterýkoli soubor cookie odstranit nebo zablokovat, vyhledejte části vašeho prohlížeče věnované nápovědě a podpoře, kde naleznete pokyny, jak soubor nebo složku obsahující uložené soubory cookie najít. Informace o odstraňování a správě cookies jsou rovněž k dispozici na stránkách www.aboutcookies.org (tento web neposkytuje FAMTENTS & RENTS s.r.o., a nemůžeme tedy zajistit jeho přesnost, úplnost ani dostupnost).

Upozorňujeme, že odstraněním našich souborů cookies nebo zablokováním budoucích cookies nebo měřících technologií můžete přijít o možnost přístupu k některým oblastem nebo funkcím našich služeb, případně tím můžete jinak negativně ovlivnit svůj uživatelský dojem.

 

Transparentní soubory GIF: My i některé služby třetích stran můžeme používat softwarovou technologii známou jako transparentní soubory GIF (neboli webové signály, v angličtině také Web Beacons / Web Bugs), které jim a nám umožňují zlepšovat naše služby na základě měření jejich účinnosti a výkonnosti. Transparentní soubory GIF jsou nepatrné grafické soubory s jednoznačným identifikátorem a funkcí obdobou cookies, ale na rozdíl od nich se neukládají na váš počítač, ale jsou zakomponovány do našich služeb.

 

Flash a HTML5: My i některé služby třetích stran můžeme dále – zejména k reklamním účelům – používat některé měřicí technologie známé jako „Flashcookies“ a „HTML5“. Jednotlivé prohlížeče mohou nabízet své vlastní nástroje pro správu a odstraňování nebo blokování takových technologií. Další informace o správě cookies ve formátu Flash jsou k dispozici zde (upozorňujeme, že tento web neposkytuje FAMTENTS & RENTS s.r.o., a nemůžeme tedy zajistit jeho přesnost, úplnost ani dostupnost).

 

Behaviorální cílení a opakované cílení: Některé služby a reklamní sítě třetích stran mohou na našich webových stránkách zobrazovat reklamu nebo spravovat naši reklamu na jiných webech. Takové strany mohou používat některé měřicí technologie ke sběru určitých údajů o vašich aktivitách ve službách a v různých webech třetích stran, aby vám mohly poskytovat cílenou reklamu na základě vašich zájmů a preferencí. U některých inzerentů a reklamních sítí se můžete od zobrazování cílené reklamy odhlásit. Upozorňujeme, že se tím neodhlašujete od příjmu veškeré inzerce.

 

Signály „Do not track“: Upozorňujeme, že své zásady a postupy neměníme v reakci na signál „Do Not Track“ v hlavičce souboru HTTP zaslaného prohlížečem nebo mobilní aplikací.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

 

Zasílání novinek na e-mail 

V případě, že máte zájem od FAMTENTS & RENTS s.r.o. dostávat nabídky produktů a nejrůznější novinky prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Nepředáváme takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že od nás již nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy v patičce našeho newsletteru, případně se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu na adrese info@famtents.com.

 

Odběr novinek z webu www.famtents.com 

V případě, že od nás chcete dostávat novinky z webu www.famtents.com, potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat.

 

  • Osobní údaje                         jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo

  • Právní titul                             souhlas

  • Účel zpracování                    informování odběratele o novinkách, komunikace k případnému uzavření smlouvy, oprávněný zájem   

  • Doba zpracování                  do odvolání souhlasu

 

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Poslední aktualizace podmínek proběhla 1. 4. 2019.

 

Kde můžete vidět naše výrobky?

Naše výrobky najdete nejen v České republice, ale také v celé Evropě a jinde ve světě.